Augi

Lielās, plašās pasaules smarža —mūžīgi atvērtie dvēseles vārti.

Cilvēks nevar pilnībā attālināties no dabas, jo ilgas un tiekšanās pēc tās paliks vienmēr...

Praktiski visa enerģija zemes ekosistēmā nāk no saules. Jo vairāk saules enerģijas augi saņem, jo spēcīgāki tie ir.

Cilvēcei attīstoties, cilvēki apzināja augu smaržu iedarbību un sāka tās mērķtiecīgi pielietot. Daba mums ir dāvājusi bezgalīgi daudz aromātu. Mums tikai jāļaujas to burvībai un jāatrod savējie. Ieklausoties sevī, mēs varam paši izvēlēties savām sajūtām un sapņiem atbilstošo.