AnDá natural ir stāsts par sapņiem. Par sapņiem, kas smaržo pēc mākoņiem, sniega un apsarmojušiem kokiem, pļavas puķēm un mostošās zemes pavasarī Latvijā.

No vienas debess puses sapņu vēji atnes Dēliņkalna apsarmojušo un piesnigušo egļu smaržu, no otras — Opekalna mākoņus, no trešās — Veclaicenes ezeru, pakalnu un gravu ziedošo elpu, bet no Igaunijas puses vējo Munameģa zemes pavasaris.

Šīs sajūtas ar saviem izstrādājumiem mēs piedāvājam jums.

Kā smaržo Tavi sapņi? Ieelpo savu sapni!

 Mūsu vērtības balstītas

      dabīgu, ekoloģisku materiālu izmantošanā;

      latviskā kultūrmantojuma tradīcijās;

      mūsdienīgā izpildījumā;

      godprātīgā attieksmē pret klientu.